La UIB en xifres

Dades generals

 • Data de creació: 1978
 • Titularitat: pública
 • Pressupost anual (2017): 93.519.926,82 euros
 • Rector: doctor Llorenç Huguet
 • Vicerectorats: 9
 • Centres: 10
 • Departaments: 19
 • Seus universitàries: 2 (Seu de Menorca i Seu d'Eivissa i Formentera)
 • Centres adscrits: 3
 • Escola d’Hoteleria
 • Centres Universitaris Municipals: 30

Any acadèmic 2016-17

Oferta acadèmica

 • Graus: 32
 • Dobles Graus: 4
 • Màsters oficials: 36
 • Programes de Doctorat: 24
 • Estudis propis: 52

Investigació

 • Grups d’investigació: 149
 • Projectes concedits del Pla nacional R+D+I i altres*: 67
 • Projectes concedits de la Unió Europea*: 3
 • Projectes vigents del Pla nacional R+D+I**: 139
 • Projectes vigents de la Unió Europea**: 12

Personal

 • Personal docent i investigador: 1414
  • Catedràtics d'universitat: 122
  • Titulars d'universitat: 276
  • Catedràtics d'escola universitària: 5
  • Titulars d'escola universitària: 38
  • Contractats doctors: 168
  • Ajudants doctors: 47
  • Ajudants: 39
  • Professors col·laborador: 13
  • Associats: 673
  • Visitants: 10
  • Emèrits: 23
 • Personal d'Administració i Serveis: 561

Recursos TIC

 • PDI que utilitza Campus Extens: 1.463
 • Aules amb equipament TI: 17
 • Ordinadors a disposició dels estudiants: 439

Matrícula per estudis

 • Grau: 11.509
 • 1r i 2n cicle: 55
 • Centres adscrits: 366
 • Màsters oficials i Programes de doctorat: 2.338
 • Estudis propis: 1.906
 • Escola d'Hoteleria: 481
 • Altres cursos: 3.543

Mobilitat

 • Alumnat que envia la UIB: 343
 • Alumnat que rep la UIB: 452
 • PDI i PAS que envia la UIB: 30
 • PDI i PAS Que rep la UIB: 48

Pràctiques i futur laboral

 • Contractes laborals signats: 132  
 • Estudiants de la UIB que han signat pràctiques extracurriculars en empreses/entitats: 818   
 • Empreses amb les quals s’ha signat conveni: 452   
 • Ofertes laborals tramitades: 782

Biblioteca

 • Volums de llibres: 1.172.282 (exemplars)
 • Títols de llibres: 683.850
 • Revistes en paper: 6.184 (vives i mortes)
 • Revistes electròniques: 26.677 (en subscripció)
 • Ordinadors portàtils per a préstec a lliure disposició dels alumnes: 98
 • Ordinadors per consultar el catàleg: 32
 • Biblioteques: 7
 • Llocs de lectura: 1.117
 • Sales d'estudi: 1
 • Cabines d'estudi: 8
 • Espais comuns d'estudi en grup: 1


  * Concedits durant 2016
** Data: 17/07/2016