La UIB en xifres

Dades generals

 • Data de creació: 1978
 • Titularitat: pública
 • Pressupost anual (2016): 88.659.563 euros
 • Rector: doctor Llorenç Huguet
 • Vicerectorats: 9
 • Centres: 10
 • Departaments: 18
 • Seus universitàries: 2 (Seu de Menorca i Seu d'Eivissa i Formentera)
 • Centres adscrits: 2
 • Escola d’Hoteleria
 • Centres Universitaris Municipals: 30

Any acadèmic 2015-16

Oferta acadèmica

 • Graus: 30
 • Dobles Graus: 4
 • Màsters oficials: 33
 • Programes de Doctorat: 24
 • Estudis propis: 56

Personal

 • Personal docent i investigador
  • Catedràtics d'universitat: 119
  • Titulars d'universitat: 289
  • Catedràtics d'escola universitària: 5
  • Titulars d'escola universitària: 47
  • Contractats doctors: 125
  • Ajudant doctors: 34
  • Ajudant: 38
  • Professor col·laborador: 21
  • Associat: 599
  • Visitant: 5
  • Emèrit: 19
 • Personal d'administració i serveis: 542

Investigació

 • Grups d’investigació: 143
 • Projectes concedits del Pla nacional R+D+I i altres*: 53
 • Projectes concedits de la Unió Europea: 4
 • Projectes vigents del Pla nacional R+D+I: 139
 • Projectes vigents de la Unió Europea: 16

Recursos TIC

 • PDI que utilitza Campus Extens: 1.377
 • Aules amb equipament TI: 18
 • Ordinadors a disposició dels estudiants: 461

Matrícula per estudis

 • Grau: 11.206
 • 1r i 2n cicle: 60
 • Centres adscrits: 553
 • Màsters oficials i Programes de doctorat: 2.193
 • Estudis propis: 1.500
 • Escola d'Hoteleria: 553
 • Altres cursos: 2676

Mobilitat

 • Alumnat que envia la UIB: 327
 • Alumnat que rep la UIB: 452
 • PDI i PAS que envia la UIB: 30
 • PDI i PAS Que rep la UIB: 48

Pràctiques i futur laboral

 • Contractes laborals signats: 84   
 • Estudiants de la UIB que han signat pràctiques extracurriculars en empreses/entitats: 709    
 • Empreses amb les quals s’ha signat conveni: 250    
 • Ofertes laborals tramitades: 423

Biblioteca

 • Volums de llibres: 504.285
 • Títols de llibres: 358.368
 • Revistes en paper: 6.267
 • Revistes electròniques: 25756
 • Ordinardors portàtils per a préstec a lliure disposició dels alumnes: 93
 • Ordinadors per consultar el catàleg: 31
 • Biblioteques: 7
 • Llocs de lectura: 1.117
 • Sales d’estudi: 1
 • Cabines d’estudi: 8
 • Espais comuns d'estudi en grup: 1


  * Concedits durant 2015