La UIB en xifres

Dades generals

 • Data de creació: 1978
 • Titularitat: pública
 • Pressupost anual (2018): 102.581.526,25 euros
 • Rector: doctor Llorenç Huguet
 • Vicerectorats: 10
 • Centres: 10
 • Departaments: 19
 • Seus universitàries: 2 (Seu de Menorca i Seu d'Eivissa i Formentera)
 • Centres adscrits: 4
 • Escola d’Hoteleria
 • Centres Universitaris Municipals: 30

Indicadors en format gràfic

Any acadèmic 2017-18

Oferta acadèmica

 • Graus: 33
 • Dobles Graus: 4
 • Màsters oficials: 32
 • Programes de Doctorat: 24
 • Estudis propis: 53

Investigació

 • Grups d’investigació: 149
 • Projectes concedits del Pla nacional R+D+I i altres*: 63
 • Projectes concedits de la Unió Europea*: 14
 • Projectes vigents del Pla nacional R+D+I**: 165
 • Projectes vigents de la Unió Europea**: 5

Personal

 • Personal docent i investigador: 1415
  • Catedràtics d'universitat: 133
  • Titulars d'universitat: 270
  • Catedràtics d'escola universitària: 5
  • Titulars d'escola universitària: 38
  • Contractats doctors: 169
  • Ajudants doctors: 52
  • Ajudants: 40
  • Professors col·laborador: 10
  • Associats: 658
  • Visitants: 11
  • Emèrits: 27
 • Personal d'Administració i Serveis: 562

Recursos TIC***

 • PDI que utilitza Campus Extens: 1.463
 • Aules amb equipament TIC: 17
 • Ordinadors a disposició dels estudiants: 439

Matrícula per estudis

 • Grau: 10.989
 • Centres adscrits: 439
 • Màsters oficials i Programes de doctorat: 2.137
 • Estudis propis: 1.513
 • Escola d'Hoteleria: 473
 • Altres cursos: 4.189

Mobilitat

 • Alumnat que envia la UIB: 313
 • Alumnat que rep la UIB: 491
 • PDI i PAS que envia la UIB: 47
 • PDI i PAS Que rep la UIB: 40

Pràctiques i futur laboral***

 • Contractes laborals signats: 264 
 • Estudiants de la UIB que han signat pràctiques extracurriculars en empreses/entitats: 853  
 • Empreses amb les quals s’ha signat conveni: 667  
 • Ofertes laborals tramitades: 950
  Més informació: DOIP

Biblioteca***

 • Volums de llibres: 1.172.282 (exemplars)
 • Títols de llibres: 683.850
 • Revistes en paper: 6.184 (vives i mortes)
 • Revistes electròniques: 26.677 (en subscripció)
 • Ordinadors portàtils per a préstec a lliure disposició dels alumnes: 98
 • Ordinadors per consultar el catàleg: 32
 • Biblioteques: 7
 • Llocs de lectura: 1.117
 • Sales d'estudi: 1
 • Cabines d'estudi: 8
 • Espais comuns d'estudi en grup: 1


* Concedits durant 2017
** Data: 05/06/2018
*** Any acadèmic 2016-17