Escoltar

La UIB en xifres

Dades generals

 • Data de creació: 1978
 • Titularitat: pública
 • Pressupost anual (2019): 110.243.070,84 euros
 • Rector: doctor Llorenç Huguet
 • Vicerectorats: 10
 • Centres: 10
 • Departaments: 19
 • Seus universitàries: 2 (Seu de Menorca i Seu d'Eivissa i Formentera)
 • Centres adscrits: 5
 • Escola d’Hoteleria
 • Centres Universitaris Municipals: 30
Infografia de la UIB en xifres

Any acadèmic 2018-19

Oferta acadèmica

 • Graus: 39
 • Dobles Graus: 4
 • Màsters oficials: 33
 • Programes de Doctorat: 24
 • Estudis propis: 92

Investigació

 • Grups d’investigació*: 156
 • Projectes concedits del Pla nacional R+D+I i altres**: 28
 • Projectes concedits de la Unió Europea**: 1
 • Projectes vigents del Pla nacional R+D+I***: 141
 • Projectes vigents de la Unió Europea***: 16

* Any 2019
** Concedits el 2018
*** Data: 22/03/2019

Personal docent i investigador (31/12/2018)

 • Per categoria
  • Catedràtics d'universitat 131
  • Titulars d'universitat 274
  • Catedràtics d'escola universitària 5
  • Titulars d'escola universitària 35
  • Professorat col·laborador 10
  • Professorat contractat doctor 190
  • Ajudants doctor 34
  • Ajudants 44
  • Visitants 13
  • Emèrits 22
  • Associats equivalent a temps complet 266
 • Per gènere:
  • Homes PDI 57,85 per cent
  • Dones PDI 42,15 per cent
 • PDI estranger: 36, procedents d’Itàlia (10), Alemanya (7), Portugal (3), França (2), l’Argentina (2), i un/a de Síria, Veneçuela, Àustria, el Regne Unit, Suècia, el Congo, Polònia, Romania, els Estats Units, Lituània, Bulgària, Rússia.
  Homes PDI estranger 50 per cent / Dones PDI estranger 50 per cent

Personal d'administració i serveis

 • Total: 577
 • Per gènere:
  • Homes 35,88 per cent
  • Dones 64,12 per cent

Recursos TIC

 • PDI que utilitza Campus Extens: 1.572
 • Aules amb equipament TIC: 17
 • Ordinadors a disposició dels estudiants: 444

Matrícula per estudis

 • Grau: 11.093
 • Centres adscrits: 517
 • Màsters oficials i programes de doctorat: 2.345
 • Estudis propis: 1.713*
 • Estudi propi grau Escola d'Hoteleria: 370
 • Altres cursos:
  • SAC 1.604
  • Lingüístic 194
  • UOM 2.355 *

* Dades tancades del curs 2017-18. Matrícula oberta aquest curs 2018-19

Mobilitat*

 • Alumnat que envia la UIB: 313
 • Alumnat que rep la UIB: 401
 • PDI i PAS que envia la UIB: 47
 • PDI i PAS Que rep la UIB: 40

* Dades del curs 2017-18, les del curs 2018-19 s’actualitzen al juliol

Pràctiques i futur laboral*

 • Contractes laborals signats: 253
 • Estudiants de la UIB que han signat pràctiques extracurriculars en empreses/entitats: 731
 • Empreses amb les quals s’ha signat conveni: 712
 • Ofertes laborals tramitades: 1.049
 • Més informació

* Dades del curs 2017-18

Biblioteca

 • Biblioteques: 8
 • Llocs de lectura: 1.016
 • Sala de treball en grup: 1
 • Cabines d'estudi: 6
 • Total Monografies: 526.924 (exemplars)
 • Títols de monografies en paper: 339.690
 • Títols de monografies electròniques: 40.324
 • Revistes en paper: 5.827 (vives i mortes)
 • Revistes electròniques: 49.294 (en subscripció)
 • Ordinadors portàtils per a préstec a lliure disposició dels alumnes: 92
 • Ordinadors per consultar el catàleg: 31