Incorpora la teva veu al nostre Portal de transparència

La Universitat de les Illes Balears té el repte d'acostar l'Administració al ciutadà. Per aquest motiu consideram que la participació ciutadana és fonamental a l'hora de construir una societat més participativa i activa.

Aquest canal contribuirà al diàleg amb els ciutadans, i ens permetrà fer un seguiment de tot allò que ens demana la societat. A més a més, si escau, la Comissió de Transparència valorarà la possibilitat d'incorporar nova informació al Portal de transparència.

En què ens pots ajudar?

(*) Camps obligatoris

Indica el col·lectiu al qual pertanys: *

 PAS   PDI  Alumnes Altres

Has trobat útil la informació que facilitam al Portal de transparència?*

      No

Quina informació de la Universitat de les Illes Balears creus que hauria de ser pública?

Com podem millorar el nostre Portal de transparència?

Ens vols fer partícip d'alguna proposta de millora dirigida als òrgans de govern de la UIB

Valora el Portal de transparència globalment (1: malament, 5: bé):

1   2   3   4   5

Observacions:

 

Edat: *

Tipus d'estudis cursats: *

    


En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix d'aconseguir-la.
La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades pel que fa a les dades facilitades i tractades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears) o a l'adreça de correu electrònic dpo@uib.es. També disposau del dret a reclamar davant l'autoritat de control a: https://www.aepd.es. De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat per a la qual van ser recollides.