Escoltar

La institució

Funció de la Universitat

  1. La UIB és una institució dedicada al servei públic de l’educació superior, la recerca, la transferència del coneixement i la innovació. Les tasques universitàries no seran determinades per cap tipus de poder econòmic, social, religiós o ideològic.
  2. Per acomplir les seves funcions, la UIB ha de cooperar amb altres universitats i institucions de tot arreu per mantenir i enfortir el seu caràcter universal, però especialment amb les de parla catalana, per les seves afinitats culturals i històriques.

Missió i visió

La UIB és una institució pública que presta el servei d’educació superior mitjançant la docència, l’estudi i la investigació. Amb la creació i transmissió de coneixement, contribueix al benestar dels ciutadans de les Illes Balears, tenint molt present el compromís amb valors com la solidaritat, la integritat i la igualtat.

La visió de la institució és avançar cap a la més alta qualitat en formació i recerca.

Planificació estratègica

Política d'integritat