Escoltar

 

 • 16 Centres
 • 19 Departaments
 • 2 Seus universitàries
 • 97 Títols oficials
 • 96 Títols propis
 • 1.049 PDI
 • 588 PAS
 • 11.875 Alumnes de grau
 • 1.411 Alumnes de màster
 • 842 Alumnes de doctorat
 • 1.700 Alumnes d'altres estudis
 • 335 Alumnes de la UOM

+ Indicadors