• 16Centres
 • 20 Departaments
 • 2 Seus universitàries
 • 7 Instituts de Recerca
 • 41 Estudis de grau
 • 33 Estudis de màster
 • 24 Programes de doctorat
 • 93 Títols propis
 • 1080 PDI
 • 614 PAS
 • 11.926 Alumnes de grau
 • 1.479 Alumnes de màster
 • 930 Alumnes de doctorat
 • 1.320 Alumnes d'altres estudis
 • 134 Alumnes de la UOM

Indicadors