Escoltar

Persones

Indicadors Personal Docent i Investigador

Dades actualitzades a gener 2020

Per categoria

Categoria Nombre
Catedràtics d'universitat 141
Professors titulars d'universitat 289
Catedràtics d'escola universitària 4
Professors titulars d'escola universitària 32
Professors col·laboradors 4
Professors contractats doctors 184
Ajudants doctors 39
Ajudants 50
Visitants 12
Emèrits 17
Associats equivalents a temps complet 277
Total 1.049

Per gènere

Gènere %
Homes 57,85
Dones 42,11

PDI estranger

Procedència Nombre
Itàlia 10
Alemanya 6
Portugal 3
França 2
Argentina 4
Perú 1
Veneçuela 1
Àustria 1
Regne Unit 1
Suècia 1
Congo 1
Polònia 1
Brasil 1
Estats Units 1
Lituània 1
Bulgària 2
Rússia 1
Total 39
Gènere Percentatge
Homes 43,59
Dones 56,41

Indicadors del Personal Investigador (Cap. VI)

Personal predoctoral (Cap. VI)

Predoctoral FPU Ministeri

 • Total: 30
 • Gènere:
  • Homes: 66,67
  • Dones: 33,33

Predoctoral FPI Ministeri

 • Total: 23
 • Gènere:
  • Homes: 60,87
  • Dones: 39,13

 Predoctoral UIB

 • Total: 4
 • Gènere:
  • Homes: 0,00
  • Dones: 100,00

Predoctoral CAIB

 • Total: 21
 • Gènere:
  • Homes: 57,14
  • Dones: 42,86

Personal postdoctoral (Cap. VI)

Juan de La Cierva

 • Total: 2
 • Gènere:
  • Homes: 50,00
  • Dones: 50,00

Ramón y Cajal

 • Total: 9
 • Gènere:
  • Homes: 66,67
  • Dones: 33,33

Marie Curie

 • Total: 2
 • Gènere:
  • Homes: 0,00
  • Dones: 100,00

Investigador Distingit

 • Total: 1
 • Gènere:
  • Homes: 100,00
  • Dones: 0,00
 

Personal d'administració i serveis

 

Indicadors Personal d'Administració i Serveis

Dades actualitzades a gener 2020

PAS funcionari i laboral

 • Total: 588
 • Per gènere:
  • Homes: 36,73 per cent
  • Dones: 63,27 per cent

Personal contractat de suport (Cap. VI)

Personal de suport a la investigació
 • Total: 78
 • Per gènere:
  • Homes: 50,00 per cent
  • Dones: 50,00 per cent
Personal de suport a l'administració
 • Total: 39
 • Per gènere:
  • Homes: 35,90
  • Dones: 64,10