Persones

Indicadors Personal Docent i Investigador

Dades actualitzades a gener 2021

Per categoria

Categoria Nombre
Catedràtics d'universitat 145
Professors titulars d'universitat 286
Catedràtics d'escola universitària 4
Professors titulars d'escola universitària 29
Professors col·laboradors 3
Professors contractats doctors 195
Ajudants doctors 33
Ajudants 49
Visitants 10
Emèrits 15
Associats equivalents a temps complet 292,38
Total professorat equivalent a temps complet
1.061

Per gènere

Gènere %
Homes 57,96
Dones 42,04

PDI estranger

Procedència Nombre
Alemanya 11
Angola (Àfrica) 1
Argentina 20
Àustria 1
Bèlgica 1
Brasil 3
Bulgària 2
Canadà 1
Colòmbia 4
Estats Units 6
Filipines 3
França 7
Grècia 1
Irlanda 1
Israel 1
Itàlia 7
Marroc 2
Mèxic 1
Perú 3
Polònia 1
Regne Unit 4
Rússia 2
Suècia 3
Suïssa4
Uruguai 2
Veneçuela 5
Zaire (Congo) 1
Total 98
Gènere Percentatge
Homes 48,98
Dones 51,02

Indicadors del Personal Investigador (Cap. VI)

Dades actualitzades a gener 2021

Personal predoctoral (Cap. VI)

Predoctoral FPU Ministeri

 • Total: 30
 • Gènere:
  • Homes: 50,00
  • Dones: 50,00

Predoctoral FPI Ministeri

 • Total: 30
 • Gènere:
  • Homes: 43,33
  • Dones: 56,67

 Predoctoral UIB

 • Total: 4
 • Gènere:
  • Homes: 0,00
  • Dones: 100,00

Predoctoral CAIB

 • Total: 24
 • Gènere:
  • Homes: 54,17
  • Dones: 45,83

Predoctoral María de Maeztu

 • Total: 6
 • Gènere:
  • Homes: 83,33
  • Dones: 16,67

Predoctoral AECC

 • Total: 2
 • Gènere:
  • Homes: 0,00
  • Dones: 100,00

Personal postdoctoral (Cap. VI)

Postdoctoral Ramón y Cajal

 • Total: 9
 • Gènere:
  • Homes: 66,67
  • Dones: 33,33

Postdoctoral Marie Curie

 • Total: 1
 • Gènere:
  • Homes: 0,00
  • Dones: 100,00

Postdoctoral Investigador Distingit

 • Total: 1
 • Gènere:
  • Homes: 100,00
  • Dones: 0,00

Postdoctoral María Maeztu

 • Total: 6
 • Gènere:
  • Homes: 66,67
  • Dones: 33,33

Altres investigadors doctors contractats a càrrec de projectes o convenis

 • Total: 32
 • Gènere:
  • Homes: 65,63
  • Dones: 34,38

Investigadors (Cap. VI) que no formen part dels programes predoctorals ni postdoctorals

 • Total: 47
 • Gènere:
  • Homes: 57,45
  • Dones: 42,55
 

Personal d'administració i serveis

 

Indicadors Personal d'Administració i Serveis

PAS funcionari i laboral

Dades actualitzades a gener 2021

 • Total: 587
 • Per gènere:
  • Homes: 36,63 per cent
  • Dones: 63,37 per cent

Personal contractat de suport (Cap. VI)

Dades actualitzades a gener 2021

Personal de suport a la investigació
 • Total: 44
 • Per gènere:
  • Homes: 63,64 per cent
  • Dones: 36,36 per cent
Personal de suport a l'administració
 • Total: 35
 • Per gènere:
  • Homes: 42,86
  • Dones: 57,14