Persones

Indicadors Personal Docent i Investigador

 

 

Dades actualitzades a desembre de 2022

Per categoria

Categoria Nombre % Dones
Catedràtics d'universitat 154 25,3
Catedràtic d'escola universitària 3 33,3
Professor titular d'universitat 300 40,3
Professor titular d'escola universitària 20 50,0
Professor contractat doctor 96 45,8
Professor col·laborador 3 33,3
Professors permanents
576 37,5
Professor associat 948 43,2
Ajudant 47 46,8
Professor ajudant doctor 43 53,5
Professor titular de universitat interí 2 100,0
Professor contractat doctor interí 99 53.5
Professor emèrit 23 34,8
Professor visitant 10 40,0
Professors no permanents 1.172 44,5
Total professors 1.748 42,2

Per gènere

Gènere %
Homes 57,8
Dones 42,2

Font: Oficina de Planificació Estratègica de la UIB (2023). Pla estratègic universitari 2023-2027. 9-18. https://pla.uib.cat/

 

Indicadors del Personal Investigador (Cap. VI)

 

Dades actualitzades a desembre de 2022

Categoria Valor % Dones
Personal exclusivament investigador 335  45,1
Personal tècnic de suport a la investigació 45 44,4

 Font: Oficina de Planificació Estratègica de la UIB (2023). Pla estratègic universitari 2023-2027. 9-18. https://pla.uib.cat/

 

Personal d'administració i serveis

Indicadors Personal d'Administració i Serveis

 

Dades actualitzades a desembre de 2022

Per categoria

Categoria Nombre % Dones
Grup A1 62 37,1
Grup A2 68 57,3
Grup C1 156 76,9
Grup C2 132 61,0
Altres 3 33,4
PTGAS permanent
421 62,9
Personal interí 223 60,5
Personal contractat (capítol VI) 28 60,7
PTGAS no permanent 251 60,6
Total PTGAS 672 62,1

Per gènere

Gènere %
Homes 37,9
Dones 62,1

Font: Oficina de Planificació Estratègica de la UIB (2023). Pla estratègic universitari 2023-2027. 9-18. https://pla.uib.cat/