Escoltar

Persones

Indicadors Personal Docent i Investigador

Dades actualitzades a gener 2020

Per categoria

Categoria Nombre
Catedràtics d'universitat 141
Professors titulars d'universitat 289
Catedràtics d'escola universitària 4
Professors titulars d'escola universitària 32
Professors col·laboradors 4
Professors contractats doctors 184
Ajudants doctors 39
Ajudants 50
Visitants 12
Emèrits 17
Associats equivalents a temps complet 277
Total 1.049

Per gènere

Gènere %
Homes 57,85
Dones 42,11

PDI estranger

Procedència Nombre
Itàlia 10
Alemanya 6
Portugal 3
França 2
Argentina 4
Perú 1
Veneçuela 1
Àustria 1
Regne Unit 1
Suècia 1
Congo 1
Polònia 1
Brasil 1
Estats Units 1
Lituània 1
Bulgària 2
Rússia 1
Total 39
Gènere Percentatge
Homes 43,59
Dones 56,41
 

Personal d'administració i serveis

Indicadors Personal d'Administració i Serveis

Dades actualitzades a gener 2020

  • Total: 588
  • Per gènere:
    • Homes: 36,73 per cent
    • Dones: 63,27 per cent