Persones

Indicadors Personal Docent i Investigador

Dades actualitzades a gener 2022

Per categoria

Categoria Nombre
Catedràtics d'universitat 146
Professors titulars d'universitat 293
Catedràtics d'escola universitària 4
Professors titulars d'escola universitària 26
Professors col·laboradors 3
Professors contractats doctors 201
Ajudants doctors 27
Ajudants 48
Visitants 10
Emèrits 20
Associats equivalents a temps complet 317,4
Total professorat equivalent a temps complet
1.080

Per gènere

Gènere Percentatge
Homes 58,32 %
Dones 41,68 %

PDI estranger

Procedència Nombre
Alemanya 11
Angola 1
Argentina 23
Àustria 1
Bèlgica 2
Brasil 3
Bulgària 1
Canadà 2
Colòmbia 5
Estats Units 6
Filipines 2
França 8
Grècia 2
Iran 1
Itàlia 10
Marroc 2
Mèxic 1
Perú 4
Polònia 1
Regne Unit 4
Rússia 2
Salvador, El 1
Suècia 3
Suïssa4
Tunísia 1
Uruguai 2
Veneçuela 7
Zaire (Congo) 1
Total 111
Gènere Percentatge
Homes 49,55 %
Dones 50,45 %

Indicadors del Personal Investigador (Cap. VI)

Dades actualitzades a gener 2022

Personal predoctoral (Cap. VI)

Predoctoral FPU Ministeri

 • Total: 25
 • Gènere:
  • Homes: 48,00 %
  • Dones: 52,00 %

Predoctoral FPI Ministeri

 • Total: 34
 • Gènere:
  • Homes: 67,65 %
  • Dones: 32,35 %

 Predoctoral UIB

 • Total: 5
 • Gènere:
  • Homes: 0,00 %
  • Dones: 100,00%

Predoctoral CAIB

 • Total: 25
 • Gènere:
  • Homes: 56,00 %
  • Dones: 44,00 %

Predoctoral Beatriz Galindo

 • Total: 2
 • Gènere:
  • Homes: 50,00 %
  • Dones: 50,00 %

Predoctoral AECC

 • Total: 2
 • Gènere:
  • Homes: 0,00 %
  • Dones: 100,00 %

Predoctoral Marie Curie

 • Total: 2
 • Gènere:
  • Homes: 50,00 %
  • Dones: 50,00 %

Altres contractats predoctorals

 • Total: 2
 • Gènere:
  • Homes: 50,00 %
  • Dones: 50,00 %

Personal postdoctoral (Cap. VI)

Postdoctoral Ramón y Cajal

 • Total: 8
 • Gènere:
  • Homes: 50,00 %
  • Dones: 50,00 %

Postdoctoral Marie Curie

 • Total: 2
 • Gènere:
  • Homes: 0,00 %
  • Dones: 100,00 %

Postdoctoral Investigador Distingit

 • Total: 4
 • Gènere:
  • Homes: 100,00 %
  • Dones: 0,00 %

Postdoctoral María Maeztu

 • Total: 2
 • Gènere:
  • Homes: 50,00 %
  • Dones: 50,00 %

Postdoctoral Juan de la Cierva

 • Total: 3
 • Gènere:
  • Homes: 66,67 %
  • Dones: 33,33 %

Altres investigadors doctors contractats a càrrec de projectes o convenis

 • Total: 13
 • Gènere:
  • Homes: 53,85 %
  • Dones: 46,15 %

Investigadors (Cap. VI) que no formen part dels programes predoctorals ni postdoctorals

 • Total: 72
 • Gènere:
  • Homes: 52,78 %
  • Dones: 47,22 %
 

Personal d'administració i serveis

Indicadors Personal d'Administració i Serveis

PAS funcionari i laboral

Dades actualitzades a gener 2022

 • Total: 614
  • Personal funcionari: 612
   • Homes: 227
   • Dones: 385
  • Personal laboral: 2
   • Homes: 2
   • Dones: 0
 • Per gènere (%):
  • Homes: 37,30 %
  • Dones: 62,70 %

Personal contractat de suport (Cap. VI)

Dades actualitzades a gener 2022

Personal de suport a la investigació
 • Total: 42
 • Per gènere (%):
  • Homes: 59,52 %
  • Dones: 40,48 %
Personal de suport a l'administració
 • Total: 27
 • Per gènere (%):
  • Homes: 40,74 %
  • Dones: 59,26 %