Alumnes i Activitat Acadèmica

Estudis oficials: oferta acadèmica, requisits d’accés i admissió i ordenació de les titulacions

Estudis propis

Exposició pública

Sistema de garantia interna de la qualitat: avaluació i seguiment de les titulacions

 

Indicadors activitat docent

 

*Dades referides a l'any acadèmic 2022-23

Oferta acadèmica*

IndicadorNombre
Estudis oficials de grau (amb 5 programes de grau dobles)41
Estudis oficials de màster (Centre d'estudis de Postgrau)37
Programes de doctorat (Escola de Doctorat)24
Estudis propis62

Matrícula per estudis*

IndicadorNombre% Dones
Alumnes d'estudis oficials de grau11.86859,9
Alumnes d'estudis oficials de postgrau1.37355,6
Alumnes d'estudis oficials de doctorat93550,5
Total d'alumnes d'estudis oficials14.17658,9
Alumnes d'estudis propis de la UIB1.54368,0
Alumnes de la Universitat Oberta per a Majors62269,1

Indicadors complets dels estudis de grau i màster: en relació amb l'alumnat, la cohort d'ingrés, la promoció de titulats i la població de crèdits. Als informes de seguiment i avaluació dels estudis també hi trobareu els de satisfacció dels alumnes.

Mobilitat*

Per procedència

Indicador Nombre % Dones
Alumnes d'universitats estrangeres que han fet una estada de mobilitat a la UIB 378 76,5
Alumnes d'universitats espanyoles que han fet una estada de mobilitat a la UIB 114 76,3
Total d'alumnes d'altres universitats a la UIB
492 76,4

Per tipus d'estudi

Indicador Nombre % Dones
Alumnes d'estudis oficials de grau que han participat en un programa de mobilitat 277 68,6
Alumnes d'estudis oficials de máster que han participat en un programa de mobilitat 3 66,7
Alumnes d'estudis oficials de doctorat que han participat en un programa de mobilitat 6 83,3
Total d'alumnes que han participat en un programa de mobilitat 286 68,9

* Font: Oficina de Planificació Estratègica de la UIB (2023). Pla estratègic universitari 2023-2027. 9-18. https://pla.uib.cat/

Pràctiques i futur laboral

Dades i xifres del Departament d'Orientació i Inserció Professional (DOIP), Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB): https://fueib.org/ca/doip/104/dades-i-xifres