Alumnes i Activitat Acadèmica

Estudis oficials: oferta acadèmica, requisits d’accés i admissió i ordenació de les titulacions

Estudis propis

Exposició pública

Sistema de garantia interna de la qualitat: avaluació i seguiment de les titulacions

 

Indicadors activitat docent

Oferta acadèmica

 • Graus: 41, dels quals 4 són dobles graus
 • Màsters oficials: 33
 • Programes de doctorat: 24
 • Estudis propis: 93

Matrícula per estudis*

 • Grau: 11.926
 • Màsters oficials: 1.479
 • Programes de doctorat: 930
 • Estudis propis: 1.320
 • Estudi propi de grau de l'Escola d'Hoteleria: 198
 • Altres cursos:
  • Conferències i cursos SAC: 899. Les dades definitives es publicaran el mes de juliol.
  • Servei Lingüístic: 76
  • UOM: 134

* Les dades del curs tancat es presenten el mes de març.

Indicadors complets dels estudis de grau i màster: en relació amb l'alumnat, la cohort d'ingrés, la promoció de titulats i la població de crèdits. Als informes de seguiment i avaluació dels estudis també hi trobareu els de satisfacció dels alumnes.

Mobilitat*

 • Alumnat que envia la UIB: 78
 • Alumnat que rep la UIB: 216
 • PDI i PAS que envia la UIB: 2
 • PDI i PAS que rep la UIB: 4

* Dades del curs 2020-21. Les dades s'actualitzan al setembre per al curs tancat.

Pràctiques i futur laboral*

 • Contractes laborals signats: 180
 • Estudiants de la UIB que han signat pràctiques extracurriculars en empreses/entitats: 406
 • Empreses/Entitats col·laboradores: 446
 • Ofertes laborals tramitades: 709
 • Més informació: Dades i xifres del DOIP d'anys anteriors

* Dades del curs 2020-21.