Escoltar

UIB en xifres

 • Data de creació: 1978
 • Titularitat: pública
 • Pressupost anual (2020): 110.012.091,44 euros
 • Rector: doctor Llorenç Huguet Rotger
 • Vicerectorats: 10
 • Centres: 16
  • 9 Facultats
  • 1 Escola Universitària
  • 1 Centre d'Estudis de Postgrau
  • 1 Escola de Doctorat
  • 4 Centres adscrits
 • Departaments: 19
 • Seus universitàries: 2 (Seu universitària de Menorca i Seu universitària d'Eivissa i Formentera)
 • Escola d’Hoteleria
 • Centres universitaris municipals: 30
 • Quinze indicadors institucionals de la UIB

Indicadors Personal Docent i Investigador

Dades actualitzades a gener 2020

Per categoria

Categoria Nombre
Catedràtics d'universitat 141
Professors titulars d'universitat 289
Catedràtics d'escola universitària 4
Professors titulars d'escola universitària 32
Professors col·laboradors 4
Professors contractats doctors 184
Ajudants doctors 39
Ajudants 50
Visitants 12
Emèrits 17
Associats equivalents a temps complet 277
Total 1.049

Per gènere

Gènere %
Homes 57,85
Dones 42,11

PDI estranger

Procedència Nombre
Itàlia 10
Alemanya 6
Portugal 3
França 2
Argentina 4
Perú 1
Veneçuela 1
Àustria 1
Regne Unit 1
Suècia 1
Congo 1
Polònia 1
Brasil 1
Estats Units 1
Lituània 1
Bulgària 2
Rússia 1
Total 39
Gènere Percentatge
Homes 43,59
Dones 56,41

Indicadors del Personal Investigador (Cap. VI)

Personal predoctoral (Cap. VI)

Predoctoral FPU Ministeri

 • Total: 30
 • Gènere:
  • Homes: 66,67
  • Dones: 33,33

Predoctoral FPI Ministeri

 • Total: 23
 • Gènere:
  • Homes: 60,87
  • Dones: 39,13

 Predoctoral UIB

 • Total: 4
 • Gènere:
  • Homes: 0,00
  • Dones: 100,00

Predoctoral CAIB

 • Total: 21
 • Gènere:
  • Homes: 57,14
  • Dones: 42,86

Personal postdoctoral (Cap. VI)

Juan de La Cierva

 • Total: 2
 • Gènere:
  • Homes: 50,00
  • Dones: 50,00

Ramón y Cajal

 • Total: 9
 • Gènere:
  • Homes: 66,67
  • Dones: 33,33

Marie Curie

 • Total: 2
 • Gènere:
  • Homes: 0,00
  • Dones: 100,00

Investigador Distingit

 • Total: 1
 • Gènere:
  • Homes: 100,00
  • Dones: 0,00

Indicadors Personal d'Administració i Serveis

Dades actualitzades a gener 2020

PAS funcionari i laboral

 • Total: 588
 • Per gènere:
  • Homes: 36,73 per cent
  • Dones: 63,27 per cent

Personal contractat de suport (Cap. VI)

Personal de suport a la investigació
 • Total: 78
 • Per gènere:
  • Homes: 50,00 per cent
  • Dones: 50,00 per cent
Personal de suport a l'administració
 • Total: 39
 • Per gènere:
  • Homes: 35,90
  • Dones: 64,10

Indicadors activitat docent

Oferta acadèmica

 • Graus: 40, dels quals 4 són dobles graus
 • Màsters oficials: 33
 • Programes de doctorat: 24
 • Estudis propis: 96

Matrícula per estudis

 • Grau: 11.875
 • Màsters oficials: 1.411
 • Programes de doctorat: 842
 • Estudis propis: 1.700 (2020)
 • Estudi propi de grau de l'Escola d'Hoteleria: 198
 • Altres cursos:
  • SAC: 1.604
  • Servei Lingüístic: 194
  • UOM: 335* (2020)

* Les dades del curs tancat es presenten el mes de març.

Indicadors complets dels estudis de grau i màster: en relació amb l'alumnat, la cohort d'ingrés, la promoció de titulats i la població de crèdits. Als informes de seguiment i avaluació dels estudis també hi trobareu els de satisfacció dels alumnes.

Mobilitat*

 • Alumnat que envia la UIB: 331
 • Alumnat que rep la UIB: 469
 • PDI i PAS que envia la UIB: 34
 • PDI i PAS que rep la UIB: 20

* Dades del curs 2018-19, les dades s'actualitzaran al setembre.

Pràctiques i futur laboral*

 • Contractes laborals signats: 253
 • Estudiants de la UIB que han signat pràctiques extracurriculars en empreses/entitats: 731
 • Empreses amb les quals s’ha signat conveni: 712
 • Ofertes laborals tramitades: 1.049
 • Més informació: Canalitzam el talent 2017-18

* Dades del curs 2018-19, les dades s'actualitzaran al març.

Indicadors de l'activitat investigadora

 • Grups d’investigació:* 149
 • Projectes concedits del Pla nacional d'R+D+I i altres:** 51
 • Projectes concedits de la Unió Europea:** 4
 • Projectes vigents del Pla nacional d'R+D+I:*** 136
 • Projectes vigents de la Unió Europea:*** 15

* Any 2020
** Concedits el 2019
*** Data: 15/01/2020

Altres indicadors