Organigrama

RESOLUCIÓ 14032/2021 del Rectorat del dia 14 de juny de 2021 per la qual es fixa una nova distribució de serveis i competències entre els membres del Consell de Direcció. (FOU, Núm. 519 - Any XXXVI).