Escoltar

Accessos al portal de transparencia

La Universitat de les Illes Balears, en el marc de les seves competències, i sempre respectant la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha decidit utilitzar indicadors de diferents institucions, per complir els objectius en matèria de transparència. En concret: Dyntra, Fundació Compromís i Transparència i CRUE.

Definició dels conceptes usats a les gràfiques

Pàgines

Número de pàgines que s’han vist a un lloc web. Si algú passa per una pàgina dues vegades compta com a dues pàgines vistes.

Pàgines úniques

Número de pàgines diferents que s’han vist a un lloc web per sessió. Si algú passa per una pàgina dues vegades dintre de la mateixa sessió compta només com una pàgina única vista.

Visites

Cada vegada que un usuari accedeix a un lloc web. Normalment es considera visita o sessió nova si l’usuari té un període d’inactivitat (30 minuts). Els robots dels cercadors no es consideren com visites ni com visitants únics.

Visitants

Nombre de visites que no es repeteixen, encara que accedeixin múltiples vegades al lloc web. Google Analytics els identifica amb un ID. Els robots dels cercadors no es consideren com visites ni com visitants únics.

 
Estadístiques d'accés al Portal de Transparència.
Any acadèmicPàginesPàgines úniquesVisitesVisitants
2017-188.2154.8135231.156
2018-1914.7409.0491.4422.049
Estimació a 05/04/2020 01:0116.41210.6712.3282.778
MesPàginesPàgines úniquesVisitesVisitants
gener4.6902.730616791
febrer1.328792148249
març969576117202